การใช้งานรถขุดให้ปลอดภัย

การใช้งานรถขุดให้ปลอดภัย

1. อ่านและทำความคุ้นเคยกับรถขุด “คู่มือกำรใช้งานและบำรุงรักษำ” โดยคู่มือการบำรุงรักษามาพร้อมกับตัวรถขุด ซึ่งผู้ปฎิบัติงานต้องอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ทราบส่วนประกอบทั้งหมดและการใช้งานอย่างถูกต้อง
2. การควบคุรถขุดต้องปฎิบัติถึงความปลอดภัยระหว่างการทำงานเป็นอันดับแรก สิ่งสำคัญคือ จะต้องเข้าใจรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานประจำวัน
3. ดูแลเอาใจใส่เครื่องจักร เปรียบเสมือนคู่หูในการทำงาน
4. ทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชั่นการควบคุมการทำงานรถขุดของคุณ
5. หากมีคำถามที่สงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 083-388-3131

การควบคุมการเดิน

เราจะพูดถึงการใช้งานรถขุดอย่างปลอดภัย ในส่วนของคันโยกควบคุมและคันเหยียบ (จากภาพประกอบ)
a. การเดินทางไปข้างหน้า > ดันคันโยกควบคุมไปข้างหน้า (คันเหยียบเอียงไปข้างหน้า)


b. ถอยหลัง > ดึงคันโยกควบคุมถอยหลัง (เหยียบคันเร่งไปข้างหลัง)


n. หยุดเครื่องจักร

*หมายเหตุ ตรวจสอบตำแหน่งของเฟืองตัวเดินก่อนการบังคับคันโยกควบคุม หรือคันเหยียบตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟันเฟืองตัวเดินอยู่ด้านหลังคนขับ หากเฟืองขับ(ตัวเดิน) อยู่ด้านหน้าเครื่องจะเคลื่อนที่ถอยหลังเมื่อคุณกดคันโยกควบคุมไปด้านหน้า

การควบคุมด้วยจอยสติ๊ก

การใช้จอยสติ๊กควบคุม
การควบคุมจอยสติ๊กด้านซ้าย
1. ดันไปข้างหน้าอาร์มออก
2. ดึงมาหลัง อาร์มเข้า
3. โยกซ้าย สวิงซ้าย แกว่งไปทางซ้าย
4. โยกขวา สวิงขวา แกว่งไปทางขวา

การควบคุมจอยสติ๊กด้านขวา
1. ดันไปข้างหน้า บูมลง
2. ดันมาหลัง บูมขึ้น
3. โยกซ้าย บุ้งกี๋ตัก หุบเข้าใน
4. โยกขวา บุ๋งกี๋เอออก