ขั้นตอนการแจ้งเคลม

การประกันภัย เป็นการบริหารความเสี่ยงที่เราโอนความเสี่ยงภัยที่เรามีให้กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นแทน ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจของพวกเราขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี ทางบริษัท ซานี่ไทยยนต์ ได้ร่วมกับ บริษัท นำสินประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในธุรกิจ และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับลูกค้า เรามองเห็นปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อยในการใช้งานรถขุด SANY ตลอดจนการรู้จักใช้สิทธิ์เพื่อปกป้องประโยชน์ของตนได้อย่างเหมาะสม

บริษัท นำสินประกันภัย ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับประกันภัยรถขุด รถตัก รถเครน รถบด รถแบคโฮ รถแม็คโคร ทุกประเภท และประกันภัยเครื่องจักร CPM ค่อยดูแล เและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาสัญญากรมธรรม์ แจ้งเคลมตลอด 24 ชั่วโมง เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลตรวจสอบและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนการเคลม เรามี 26 สาขาทั่วประเทศพร้อมให้บริการ อู่ในเครือมากกว่า 500 ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการแจ้งเคลม กับบริษัทนำสินประกันภัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Call center  0 2017 3333  ตลอด 24 ชั่วโมง

1.แจ้งชื่อผู้เอาประกันภัย

2.แจ้งหมายเลขกรมธรรม์

3.แจ้งหมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อหรือรุ่นรถยนต์

4.แจ้งวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

5.แจ้งรายละเอียดการเกิดเหตุ

ขั้นตอนเคลมประกันเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
ตัวอย่างรถเกิดอุบัติเหตุ