รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2021

รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2021

ขอแสดงความยินดี กับคุณยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต

ขอแสดงความยินดี กับคุณยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต CEO บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด.ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564