สารจาก คุณยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต

     คำว่า “ชีวิต คือ การเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง” อาจฟังดูคล้ายกับสิ่งที่เป็นเพียงเรื่องที่จับต้องไม่ได้ และมันอาจเป็นนามธรรมเกินกว่าจะเข้าใจ แต่สำหรับผมและบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด ที่ได้เริ่มต้นสร้างตำนานการต่อสู้มาด้วยกันแล้ว มันคือเรื่องจริงและมันคือชีวิตที่แท้จริงของผมและบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด
บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด อาจไม่ใช่บริษัทที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แต่ได้สร้างตำนานแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาโดยลำดับ นับจากวันที่ผลิตภัณฑ์และสินค้าภายใต้ยี่ห้อ “SANY” เริ่มแจ้งเกิดในวงการเครื่องจักร รถขุด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างนับแต่ยุคปี 2015 เป็นต้นมานั้น อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่แตกต่างจากเด็กที่คลอด หัดเดิน มีคลาน มีล้ม มีลุก จนกระทั่งสามารถยืน เดิน และวิ่งได้ แต่ทว่าบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด ซึ่งเริ่มต้นมาจากบริษัทร่วมทุนเล็ก ๆ ที่ร่วมทุนกันระหว่างนักธุรกิจซาวไทยและนักธุรกิจอุตสาหกรรมชาวจีนที่ไม่เคยย่อท้อ แม้ต้องพบกับอุปสรรคใหญ่น้อยนานัปการ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญวิบากกรรมที่เกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ในช่วงปลายปี 2019 – 2022 ซึ่งร้ายแรงและส่งผลให้วิสาหกิจใหญ่น้อยของโลกต้องล่มสลายไป แต่ข้าพเจ้ากับบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด กลับได้ทำในสิ่งตรงข้ามและพิสูจน์ให้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างถ่องแท้แล้วว่า สินค้าบริการ และผลิตภัณฑ์ภายใต้ยื่ห้อ “SANY” เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สามารถให้ความเชื่อถือ ให้ความไว้วางใจ และให้ความเชื่อถือมั่นใจได้อย่างแท้จริง เปรียบประดุจดั่ง “ทองแท้ไม่กลัวไฟ” โดยสามารถพิสูจน์ได้จากผลลัพธ์ของยอดจำหน่ายที่ครองแชป์เป็นอันตับ 1 ของประเทศไทยติดต่อกันถึง 2 ปีช้อน คือ ปี 2020 – 2021 (2563 – 2564)

     ในปี 2022 ซึ่งเป็นปีที่บริษัท ซานี ไทยยนต์ จำกัด ต้องพบกับวิบากกรรมครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้เป็นวิบากกรรมที่เกิดจากความแตกต่างของวิธีคิด และหลักการในการแก้ไขปัญหาของสองประเทศสองวัฒนธรรมที่เป็นผู้ร่วมทุนก่อตั้งบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด มาด้วยกัน นั่นคือ ฝ่ายไทยกับฝ่ายจีน จนกระทั่งวิบาก
กรรมในครั้งนี้ได้ขยายวงบานปลายกลายเป็นความเข้าใจผิดร้ายแรง และรุนแรงจนถึงขั้นที่ไม่อาจมีใครคาดคิดได้ว่าบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด จะสามารถฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ แต่ในท้ายสุดหลังจากวิบากกรรมดังกล่าวได้ยุติลงด้วยความเข้าใจกันและกันแล้ว วิบากกรรมดังกล่าวจึงกลับกลายเป็นสิ่งที่แสนมหัศจรรย์ประดุจดั่งผีเสื้อที่โผผินออกจากรังไหมเพื่ออวดโฉมใหม่ที่สวยสดความงุดงามยิ่งกว่าที่ผ่านมา

     วันนี้บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด และ “SANY Group” ได้ให้คำมั่นแก่ผมและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านว่า บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด ว่าจะปฏิรูปองศ์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในต้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านเงินทุนอย่างไม่มีขีดจำกัดจากบริษัทแม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วด้านงานบริการให้แก่ลูกค้าให้ทันใจกว่าเดิมด้วยระบบสื่อสารที่ทันสมัย และเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าถึงและพร้อมอยู่เคียงข้างในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ “SANY”

     แม้ผมจะอำลาจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด มาเป็นเวลานานกว่า 10 เดือนแล้ว แต่จากคำมั่นสัญญา และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท “SANY Group” ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Company) ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในลำดับต้น ๆ ของโลก ทำให้ผมเชื่อมั่นว่า ก้าวต่อไปของบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด ภายใต้การควบคุมและบริหารของกลุ่มบริษัทซานี่ “SANY Group” โตยตรง จะต้องเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ ซึ่งผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นการปรับเปลี่ยนโฉมจากบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด ไปสู่การเป็นบริษัทในเครือของ “SANY Group” 100% ในไม่ช้านี้

     ผมขออนุญาตส่งสารนี้มายังผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่า นับแต่วันนี้เป็นต้นไปปัญหาอุปสรรคและวิบากกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมทุนฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ซึ่งเกิดขึ้นและได้มีช้อยุติที่ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น จะไม่หวนกลับมาเกิดขึ้นอีก

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
คุณยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต
(อดีต) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผมเชื่อมั่นว่า ก้าวต่อไปของบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด ภายใต้การควบคุมและบริหารของกลุ่มบริษัทซานี่ “SANY Group” โดยตรง

จะต้องเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ