บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า STY นับตั้งแต่ก่อตั้งในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากลูกค้าโดยตลอดมา จนทำให้ยอดขายรถขุดแบรนด์ซานี่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 สามปีซ้อนในประเทศไทย จากการสรุปข้อมูลสถิติจาก AEM

     ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เป็นการร่วมมือทางการค้าระหว่างซานี่ เฮฟวี่ อินดัสทรี และ บริษัท ไทยยนต์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า TVE) ที่เชื่อมั่น และร่วมมือกันอย่างดี การบริการเพื่อลูกค้าและคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานของเราภายใต้การสนับสนุนจากลูกค้า คุณยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต ในฐานะตัวแทนของบริษัทได้บริหารงาน บริษัทฯ โดยใช้จุดแข็งของแบรนด์ชานี่ คือข้อได้เปรียบของสินค้าและช่องทางสถาบันการเงิน อย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าและวัฒนธรรมประเทศไทย จึงเป็นสาเหตุที่ทางบริษัทฯ ได้รับผลงานที่น่าพึงพอใจตามข้างตันที่ได้กล่าวมา ขอขอบคุณ

     คณะกรรมการ STY ทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายไทย ทีมผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกๆ ท่าน ทั้งพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่และพนักงานที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ไปแล้ว ที่คอยทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างสุดความสามารถ

     เพื่อให้แบรนด์ชานี่กระจายสู่ตลาดสากลมากขึ้น ทางผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายของ STY ได้จัดการประชุมเพื่อหารือ

ฝ่าย TYE ตัดสินใจโอนหุ้นทั้งหมดที่ถือใน STY ให้กับทาง ซานี่ ดังนั้น STY จึงอยากขอขอบคุณ TYE และคุณยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต อดีตกรรมการผู้จัดการ ที่ทุ่มเทเพื่อบริษัทฯ ตลอดมา ทางคุณยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต ยังคงใส่ใจและสนับสนุนการเติบโตของแบรนด์ ซานี่ ในตลาดประเทศไทยต่อไป

     ในอนาคตพวกเราจะยังคงปักหลักในประเทศไทยต่อไป และจะเพิ่มเงินทุนสำหรับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบริษัทฯ เพิ่มจุดบริการและสาขาในจังหวัดที่สำคัญ เพิ่มปริมาณการจัดเก็บอะไหล่ในคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พัฒนาทักษะฝีมือของวิศกรและช่างต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเทศไทยและนำผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าสู่ตลาดประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าประเทศไทย

     สุดท้ายนี้ขอใช้โอกาสนี้ในการให้คำมั่นสัญญากับทุกท่าน เครื่องจักรแบรนด์ ซานี่ ทุกเครื่องที่จำหน่ายให้ลูกค้า

เราจะดูแลลูกค้าตามนโยบายของแบรนด์ซานี่ และให้บริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

คุณเติ้ง หมิงจื้อ
(CEO กรรมการผู้จัดการ)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566