บริจาคเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

SANY บริจาคเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

SANY ได้ร่วมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน และเงินสมทบทุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมูลนิธิสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแลและพัฒนาเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
     SANY ยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าความสำเร็จขององค์กรควรมาพร้อมกับความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม SANY ประเทศไทย ร่วมกับ SANY Financing Thailand ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ SANY ในประเทศไทย และ Maxcrane พันธมิตรในท้องถิ่น ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวนหนึ่งให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
 
 
บริจาคเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
บริจาคเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
บริจาคเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

    มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นองค์กรคริสเตียนไม่แสวงหากำไรและเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ติดยาเสพติด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บึงกุ่ม กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีสาขา 5 แห่ง และมีผู้จัดการทั้งหมด 28 คน ในปี 2023 องค์กรส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 18,000 คน โดยองค์กรรับเลี้ยงเด็ก 300 คน ขณะนี้ฐานในกรุงเทพฯ มีเด็กอยู่ 90 คน