SANY สนับสนุนเงินบริจาคสโมสรแบดมินตันหนุมาน

SANY สนับสนุนสโมสรแบดมินตันหนุมาน

บริษัท แม็กซ์ ซานี่ จำกัด ได้สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับสโมสรแบดมินตันหนุมาน เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาวงการกีฬา และส่งเสริมการเติบโตของนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติในอนาคต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

SANY สนับสนุนเงินบริจาคสโมสรแบดมินตันหนุมาน
SANY สนับสนุนเงินบริจาคสโมสรแบดมินตันหนุมาน