ซานี่ ไทยยนต์ ร่วมใจฉีดวัคซีน

ซานี่ ไทยยนต์ ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด-19
ซานี่ ไทยยนต์ ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด-19
ซานี่ ไทยยนต์ ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด-19

ซานี่ ไทยยนต์ ร่วมใจฉีดวัคซีน

เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า และศูนย์บริการทั่วประเทศ

บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก SANY ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการขาย-หลังการขายจากพนักงานซานี่ ไทยยนต์ ทุกศูนย์สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ด้วยการดำเนินการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของลูกค้า, องค์กร และพนักงาน
บริษัทฯ ให้นโยบายพร้อมเสริมความปลอดภัยอีกขั้นด้วยการรักษามาตรการป้องกันเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติก่อนปฏิบัติงานทุกวัน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง มีการให้บริการจุดแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดศูนย์บริการทุกสาขาทั่วประเทศ และพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังรักษานโยบายเว้นระยะห่าง ด้วยการวางแผนงานผ่านการประชุมออนไลน์เป็นหลัก บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งคัด เพื่อลดภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ

ซานี่ ไทยยนต์ ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด-19
ซานี่ ไทยยนต์ ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด-19
ซานี่ ไทยยนต์ ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด-19