หน้าจอแสดงผล Desplay (LCD)

Image Keyphrase: Images on this page do not have alt attributes with at least half of the words from your keyphrase. Fix that! Keyphrase in slug: (Part of) your keyphrase does not appear in the slug. Change that!

พารามิเตอร์ต่างๆ ของรถขุด หน้าจอแสดงผล Desplay (LCD)

 1. ออฟชั่น หน้าจอแสดงผล
 2. ออฟชั่น หน้าจอแสดงผล
 3. เครื่องจักรบกพร่อง
 4. เครื่องจักรพกพร่อง หยุดทำงาน
 5. แสดงผลโหมดการทำงาน L,S,H,B
 6. แสดงผลระดับความเร็วรอบเครื่องยนต์
 7. เกจอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น
 8. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
 9. เกจอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น
 10. ชั่วโมงรวม การทำงานของเครื่องจักร
 11. วันที่ ( ปี : เดือน : วัน )
 12. นาฬิกา
 13. ปุ่มกดโหมดการทำงาน S,L,H,B ( S:Standards)
 14. ปุ่มโหมด AUTO IDLE
 15. ปุ่มกดโหมด เดินเร็ว เดินช้า (เต่า กระต่าย)
 16. ปุ่มกดโหมดแจ้งความเสียหาย
 17. ปุ่มกดเข้าเพื่อเข้าโหมดบริการ

การบำรุงรักษารถขุด (ประจำวัน)

 1. เดินรอบเครื่อง และตรวจสอบหน่วยการทำงาน ด้านนอกเครื่อง และช่วงล่าง ว่ามีน้ำมัน หรือน้ำหล่อเย็นรั่วหรือไม่ ซ่อมแซมหากพบปัญหาใดๆ
 2. เติมน้ำมันให้เต็มถึงหลังใช้งานเสร็จ
 3. ตาวจสอบห้องเครื่องว่ามีกระดาษหรือเศษขยะอื่นๆ หรือไม่ ถ้ามีให้ทำความสะอาด เพื่อป้องกันไฟไหม้
 4. ลอกโคลนที่ช่วงล่างออก
 5. หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า -35 องศา จะต้องระบายสารหล่อเย็น ในหม้อน้ำ และเครื่องยนต์ออก
 6. ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น
 7. ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น
 8. ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 9. ตรวจสอบสายพานของเครื่องยนต์ และเครื่องปรับอากาศว่าเสียหาย หรือหลวม หรือไม่
 10. อัดจาระบี ที่จุดอัดจารบี (ยกเว้นแบริ่งสวิง)
 11. ตรวจสอบความสะอาดของการทำงาน ของเครื่องกรอง
 12. อุ่นเครื่องยนต์ และระบบไฮดรอลิกก่อนเริ่มทำงาน
 13. ตรวจสอบว่า สายไฟขาดหรือไม่ แตร, ไฟส่องสว่าง ทำงานปกติ หรือไม่
 14. ตรวจสอบเพื่อให้ท่อไอเสีย ด้านล่างของเครื่องยนต์อุดตัน (ตรวจสอได้ตลอดเวลา ระหวางการทำงาน ในกรณีที่สภาพ เป็นดินโคลน)
 15. หลังจากการขุดดินในบริเวณน้ำ ให้หล่อลื่นส่วนต่างๆ ที่แช่ในน้ำ หากจำเป็น
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook รถขุดSANY ต่างๆ ได้ที่เพจ SANYTHAIYONT