ใช้รถขุดอย่างไง..ให้ประหยัดน้ำมัน

     ระบบไฮดรอลิกของรถขุด SANY เมื่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งที่ปกติ อัตราการไหลของปั๊มจะลดลง และปั๊มจะถูกรวมเข้าด้วยกัน วิธีนี้ทำให้ระบบไฮดรอลิกถูกใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

ใช้รถขุดอย่างไง..ให้ประหยัดน้ำมัน

1. ใช้งานโหมด S และรอบเดินเบาอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่
การทำงานในโหมด S จะลดความเร็วของเครื่องยนต์ลงเหลือ 85 เปอร์เซ็นต์ ของความเร็วเต็มพิกัด ยกเว้นการขุดแบบเต็มกำลัง วิธีนี้จะช่วยทำให้การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลงคล้ายกับการใช้รอบเครื่องเดินเบา การใช้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่่ต่ำลง ช่วยลดการสึกหรอ และทำให้ป้องกันเสียงรบกวน และยังช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การตั้งค่าโหมดออโต้ไอเดิล ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระหว่างเวลารอการทำงาน และยังช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อีกด้วย

2. การจอดรถดั๊มพ์ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็มีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในรอบการทำงาน ขุดงานบ่อดิน จะมีกระบวนการ ขุด สวิง และ เท การสวิงจะใช้เวลา 40-50 เปอร์เซ็นต์ ของเวลารวม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องลดมุมสวิงให้น้อยที่สุด

3.ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก็เกี่ยวข้องกับการขุดด้วย ยิ่งความลึกของการขุดลงไปมากเท่าใด รถขุดก็จะยิ่งใช้เชื้อเพลิงต่อหนึ่งลิตรมากเท่านั้น ดังนั้นเมื่อทำการขุดลึก การแบ่งมันออกเป็นหลายส่วนสำหรับการขุดแบบตื้นจะประหยัดกว่า เนื่องจากยิ่งมีการเคลื่อนที่ของรถขุดไฮดรอลิกน้อยเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงาน การประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเท่านั้น

4. เลือกโหมดการทำงานที่ดีที่สุด เลือกโหมดการทำงานที่เหมาะสมกับงานของคุณ
H : Hard งานหนัก งานแข็ง
S : Standard มาตรฐาน (ประหยัด)
L : Slope งานแต่งสโลป ลาดเอียง

5. ป้องกันการเดินเครื่องรองานทิ้งไว้นาน โดยไม่จำเป็น การชะลอตัวเปิดเครื่องทิ้งไว้รองานเป็นเวลานานๆอาจทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น ลดถังบุ้งกี๋ลงกับพื้นและดับเครื่องยนต์เมื่อออกจากรถขุดของคุณ

6. หลีกเลี่ยงความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงโดยไม่จำเป็น เปิดโหมดการลดความเร็วรอบอัตโนมัติ (ออโต้ไอเดิล) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วสูงโดยไม่จำเป็น