วิธีเปลี่ยนฟันบุ้งกี๋

ขั้นตอนเตรียมก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์ วิธีเปลี่ยนฟันบุ้งกี๋

1. วางอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ บนพื้นที่มั่นคง และดับเครื่องยนต์ พร้อมผลักเซฟตี้ล็อคให้อยู่ในตำแหน่งล็อค เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนอุปกรณ์

2. พื้นที่ปฎิบัติงานโดยรอบไม่ควรมีบุคคลอื่น เนื่องจากต้องมีการเคาะสลักออก ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ หากการเคาะสลักที่แรงเกินไปจนทำให้สลักกระเด็นได้

3. ควรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันขนาดเปลี่ยนอุปกรณ์ อาทิ แว่นตา ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เนื่องจากอาจมีเศษโลหะกระเด็นออกมาในขณะปฎิบัติงาน

บุ้งกี๋และชุดฟันบุ้งกี๋รถขุดซานี่ (SANY)

วิธีการดังนี้

  1. วางบุ้งกี๋ลงบนแท่งไม้ และวางให้อุปกรณ์อยู่ในความมั่นคงแล้ว
  2.  ใช้ค้อนและเหล็กส่ง ทำการตอกสลักออก (ควรระมัดระวังไม่ให้เหล็กส่ง วางอยู่บนยาง เนื่องจากอาจจะทำให้ยางเสียหายได้)
  3. หลักจากนำสลักและยางออกแล้ว ควรตรวจเช็คสภาพสลักและยาง ว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อตัวบุ้งกี๋ได้
  4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ผิวหน้าของตัวยึดฟัน
  5. นำยางล็อคสลัก และฟันสวมอุปกรณ์เพื่อใส่เข้าไป (ระวังอย่าให้ยางยื่นออกมา)
  6. ทำความสะอาดฟัน เพื่อนำไปประกอบกับตัวยืดฟัน 
  7. เมื่อนำฟันใส่เข้าไปในบุ้งกี๋แล้ว ควรพอดีกับรูปใส่ฟัน และตรงกับสลักตัวยึดฟัน
  8. ใส่สลักล็อก และตอกสลักเป็นอันเสร็จสิ้น 

การเปลี่ยนยางล็อค และสลักล๊อกตัวใหม่ สามารถช่วยเรื่องการสึกหรอที่สม่ำเสมอได้

รถขุดดิน รถขุด รถแบคโฮ รถแม็คโคร

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook รถขุดSANY ต่างๆ ได้ที่เพจ SANYTHAIYONT