โปรโมชั่น

รายละเอียด และโปรโมชั่น

โปรโมชั่นรถขุดซานี่
โปรใจป๋า! จองเท่าไหร่ ช่วยดาวน์เท่านั้น สูงสุดมูลค่า 100,000 บาท
.
🔸 ลูกค้าจองรถขุดซานี่ยอดจองเท่าไหร่..SANY ช่วยดาวน์เท่านั้น สามารถจองได้สูงสุด 50,000 – 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
🔸 ช่วยดาวน์สูงสุด 100,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาด 13 ตันขึ้นไป, รถตัก, รถเกรด, รถปูยาง, รถบด (SSR120C-10))
🔸 ช่วยดาวน์สูงสุด 50,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาดเล็ก, รถบด,
รถตัก (SW936K,SW936KL))
.
โปรโมชั่นขยายเวลาโอนจองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รถขุดSANY โปรช่วยดาวน์-135

ขยายเวลาโปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง “จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้น”
– ดาวน์เริ่มต้นเพียง 10% หรือเลือกผ่อนเบาๆ นานสูงสุด 60 เดือน
– จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้นสูงสุดมูลค่า 100,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาด 13 ตันขึ้นไป,รถตัก*,รถบด SSR120C, รถเกรด และรถปูยาง (ยกเว้น รถตัก SW936K-KL))
✅ ฟรี ประกันภัย
✅ ฟรี PM
✅ ฟรี Warannty
.
🔸 ช่วยดาวน์สูงสุด 50,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาดเล็ก, รถบด SSR100C, STR100C, SPR160C, รถตัก (SW936K,SW936KL))
.
โปรโมชั่นนี้โอนจองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถขุดSANY โปรช่วยดาวน์-140

ขยายเวลาโปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง “จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้น”
– ดาวน์เริ่มต้นเพียง 10% หรือเลือกผ่อนเบาๆ นานสูงสุด 60 เดือน
– จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้นสูงสุดมูลค่า 100,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาด 13 ตันขึ้นไป,รถตัก*,รถบด SSR120C, รถเกรด และรถปูยาง (ยกเว้น รถตัก SW936K-KL))
✅ ฟรี ประกันภัย
✅ ฟรี PM
✅ ฟรี Warannty
.
🔸 ช่วยดาวน์สูงสุด 50,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาดเล็ก, รถบด SSR100C, STR100C, SPR160C, รถตัก (SW936K,SW936KL))
.
โปรโมชั่นนี้โอนจองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อฝ่ายขาย

รถขุดSANY โปรช่วยดาวน์-205
ขยายเวลาโปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง “จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้น”
– ดาวน์เริ่มต้นเพียง 10% หรือเลือกผ่อนเบาๆ นานสูงสุด 60 เดือน
– จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้นสูงสุดมูลค่า 100,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาด 13 ตันขึ้นไป,รถตัก*,รถบด SSR120C, รถเกรด และรถปูยาง (ยกเว้น รถตัก SW936K-KL))
✅ ฟรี ประกันภัย
✅ ฟรี PM
✅ ฟรี Warannty
.
🔸 ช่วยดาวน์สูงสุด 50,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาดเล็ก, รถบด SSR100C, STR100C, SPR160C, รถตัก (SW936K,SW936KL))
.
โปรโมชั่นนี้โอนจองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รถขุดSANY โปรช่วยดาวน์-215

ขยายเวลาโปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง “จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้น”
– ดาวน์เริ่มต้นเพียง 10% หรือเลือกผ่อนเบาๆ นานสูงสุด 60 เดือน
– จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้นสูงสุดมูลค่า 100,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาด 13 ตันขึ้นไป,รถตัก*,รถบด SSR120C, รถเกรด และรถปูยาง (ยกเว้น รถตัก SW936K-KL))
✅ ฟรี ประกันภัย
✅ ฟรี PM
✅ ฟรี Warannty
.
🔸 ช่วยดาวน์สูงสุด 50,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาดเล็ก, รถบด SSR100C, STR100C, SPR160C, รถตัก (SW936K,SW936KL))
.
โปรโมชั่นนี้โอนจองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถขุดSANY โปรช่วยดาวน์-ACE

ขยายเวลาโปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง “จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้น”
– ดาวน์เริ่มต้นเพียง 10% หรือเลือกผ่อนเบาๆ นานสูงสุด 60 เดือน
– จองเท่าไหร่ช่วยดาวน์เท่านั้นสูงสุดมูลค่า 100,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาด 13 ตันขึ้นไป,รถตัก*,รถบด SSR120C, รถเกรด และรถปูยาง (ยกเว้น รถตัก SW936K-KL))
✅ ฟรี ประกันภัย
✅ ฟรี PM
✅ ฟรี Warannty
.
🔸 ช่วยดาวน์สูงสุด 50,000 บาท (สำหรับรถขุดขนาดเล็ก, รถบด SSR100C, STR100C, SPR160C, รถตัก (SW936K,SW936KL))
.
โปรโมชั่นนี้โอนจองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า