สัญลักษณ์แสดงผล SANY

สัญลักษณ์แสดงผล SANY โดย รถขุด SANY เป็นหน้าจอการทำงาน ซึ่งแสดงการทำงานต่างๆ อาทิ โหมดการทำงาน รถดับความเร็ว อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เวลาการทำงาน และอื่นๆ

การใช้งานหน้าจอ

1 เลือกโหมดการทำงาน กด F1 สลับระหว่างโหมด S,H,L และ B

หมายเหตุ :  โหมด S เป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้งาน

2 โหมดตัดรอบเครื่องยนต์ ทำงานอัตโนมัติ auto-idle

กด F2 เพื่อสลับระหว่าง auto-idil (ไฟสีแดง) และตัดการทำงานโหมด auto-idle เมื่อจอยสติ๊กไม่ทำงานเป็นเวลา 5 วินาที เครื่องยนต์จะเข้าสู่โหมดเดินเบาโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดเสียงรบกวน

3 ความเร็วในการเดินช้า และเร็ว โดยสัญลักษณ์แสดงผล SANY มีดังนี้

กด F3 เพื่อสลับระหวาง โหมดการเดิน การเดินทางด้วยความเร็ว และในการเดินทางแบบช้า โหมดการเดินจะถูกระบุด้วยสัญลักษณ์ดังนี้

ความเร็วในการเดินทางเร็วถูกระบุโดย สัญลักษณ์หน้าจอแสดงความเร็ว

ความเร็วในการเดินทางช้าถูกระบุโดย สัญลักษณ์หน้าจอแสดงความช้า

4 ข้อมูลความผิดพลาด

กด F4 เพื่อไปที่ “ข้อมูลความผิดพลาด” เมื่อใดความผิดพลาดเกิดขึ้น

หมายเหตุ : เมื่อ ECU ตรวจพบข้อผิดพลาดเครื่องรหัสความผิดปกติจะปรากฎขึ้นบนหน้าจอแสดงผล ไอคอนเห็นบนด้านล่างจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

5. เมนูข้อมูล (5)

กด F5 เพื่อไปที่รายการรหัสผ่านก่อน ที่จะเข้าถึง “ข้อมูลหน้าเมนู”

หน้าจอแสดงผล
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook รถขุดSANY ต่างๆ ได้ที่เพจ SANYTHAIYONT