Service Tour

บริการเซอร์วิสทัวร์ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพ การตรวจเช็คเครื่องจักรตามรายการดังนี้

  1. ตรวจเช็คระบบไฮดรอลิค
  2. ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์
  3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
  4. รวมถึงการปรับแต่งและแก่ไขปัญหาต่างๆ ของเครื่องจักร

     ในกรณีที่ตรวจเช็คพบว่าชิ้นส่วน หรืออะไหล่ชำรุดเสียหาย ทางบริษัทมีบริการ ขายอะไหล่ หรือชิ้นส่วน ให้ลูกค่าโดยมีส่วนลด 5% ฟรีค่าบริการซ่อม,เปลี่ยนแล้ว รวมถึงคำใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ทีมบริการหลังการขาย บริษัทมีของที่ระลึก เพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านสำหรับ กิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย

กำหนดการตรวจเยี่ยมลูกค้า การตรวจเช็คเครื่องจักร
1) ตรวจเช็คเครื่องจักร: ระดับน้ำมันหล่อลื่น, ระดับน้ำหล่อเย็น, อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น, อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น, อัดจาระบีสลักและบูช บูม อาร์ม บุ้งกี๋ สวิงแบริ่ง, ตรวจเช็คการสึกหรอ หรือรอยแตกร้าวของอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องล่าง สายพานพัดลมและสายพานแอร์
2) ล้างทำความสะอาด: หม้อน้ำ กรองอากาศ กรองแอร์
3) อบรมลูกค้า: ให้ลูกค้ารับทราบ ถึงสภาพการใช้งานของเครื่องจักร หลังจากตรวจเช็คแล้วเสร็จ

SANY Service Tour 2022
.
ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพรถขุดของท่าน ในโครงการซานี่ เซอร์วิสทัวร์
ช่วยแนะนำการใช้อย่างถูกวิธี แก้ไขปัญหา และปรับแต่งให้ได้ค่ามาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อให้อายุการใช้งานเครื่องจักรยาวนานยิ่งขึ้น 
.
เพราะเราห่วงใยคุณ…โครงการดีๆ จาก SANY
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริการ : 083-388-3131
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook รถขุดSANY ต่างๆ ได้ที่เพจ SANYTHAIYONT
Sany Service Tour
Service Tour
Sany Service Tour

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายการให้บริการหลังการขาย ของบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด
  2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ และดูแล ลูกค้า ตลอดเวลา
  3. ตรวจเช็คเครื่องจักร และแนะนำ การใช้งานที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหา เครื่องจักรให้ลูกค้า
  4. แนะนำ และอบรมพนักงานขับรถ ให้ใช้เครื่องจักร อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักร
  5. สอบถามความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับเครื่องจักร และอะไหล่ เพื่อนำมาปรับปรุงบริการ
  6. ลดปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และความพอใจของลูกค้า

กำหนดการของโครงการ

เริ่มโครงการ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึง 31 ตุลาคม 2565 เซอร์วิสทัวร์ ทั่วประเทศ