Wheel Loader

Wheel Loader ความหมายและหน้าที่ :

รถตัก wheel loader เป็นเครื่องจักรก่อสร้าง งานดินและหินชนิดหนึ่ง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางหลวง, รถไฟ, การก่อสร้าง, ไฟฟ้า พลังน้ำ, ท่าเรือ, เหมืองและโครงการก่อสร้างอื่น 1 ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตักดิน, การขนถ่ายและการขนส่ง ดิน ทราย ปูนขาว ถ่านหิน และวัสดุเทกองอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการขุดเบาและการขุดบนเหมืองแร่ และดินแข็ง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สำหรับรถเทดิน ยกและขนถ่ายวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมการทำงานต่างๆ

Classification การจำแนกประภท รถตัก สามารถจำแนกได้ ตามเกณฑ์ ต่างๆ เช่น กำลังเครื่องยนต์ รูปแบบการส่งกำลัง และเกียร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดหมวดหมู่รถตักล้อยาง รถตักบุ้งกี๋เดี่ยวที่ใช้กัน โดยทั่วไปถูกจัดประเภทตามขนาดกำลังของเครื่องยนต์ รูปแบบของส่งกำลัง และการเปลี่ยนความเร็ว โครงสร้างของระบบขับเคลื่อน และวิธีการตักวัสดุ

กำลังเครื่องยนต์ : 

 1. กำลังเครื่องยนต์น้อยกว่า 74kw (99.23 hp) จัดเป็นรถตักขนาดเล็ก
 2. กำลังเครื่องยนต์ขนาด 74-147 kw (197.13 hp) จัดเป็นรถตักขนาดกลาง
 3. กำลังเครื่องยนต์ขนาด 147-515 kw (202.49 hp) จัดเป็นรถตักขนาดใหญ่
 4. กำลังเครื่องยนต์ขนาดมากกว่า 515 kw (690.62 hp) จัดเป็นรถตักขนาดพิเศษใหญ่

Transmission Type ประเภทระบบส่งกำลัง

 • Mechanical Transmission ระบบส่งกำลังทางกลเกียร์ธรรมดา เครื่องยนต์ และกระปุกเกียร์ เชื่อมโดยตรง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แรงบิด
 • Hydrostatic Transmission ระบบส่งกำลังแบบไฮโดรไคเนติก เครื่องยนต์เชื่อมต่อ กับกระปุกเกียร์ผ่านตัวแปลงแรงบิด และพลังงานจลน์ ของการไหลเวียนในทอร์ก คอนเวอร์เตอร์ จะถูกใช้เพื่อถ่่ายโอนกำลังของเครื่องยนต์ ไปยังกระปุกเกียร์
 • Hydrostatic Transmission ระบบส่งกำลังแบบไฮโดรสแตติก เครื่องยนต์ขับเคลื่อนปั๊มไฮดรอลิก เพื่อส่งของเหลว แรงดันสูง และของไหลจะไหลไปยัง มอเตอร์ไฮดรอลิก จึงขับเคลื่อนล้อให้หมุน พลังงานศักย์แรงดันของ ของไหลจะใช้สำหรับ ระบบส่งกำลัง ในชั้นตอนข้างต้น
 • Eledtric Transmission เกียร์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน มอเตอร์ซึ่งขับเคลื่อนล้อจึงขับเคลื่อนอุปกรณ์

Running Device ตัวเดิน :

 • Tire Type: ประเภทยาง: ข้อดี คือน้ำหนักของขอบล้อมีขนาดเล็ก ความเร็วเร็ว ความคถ่องแคล่วยืดหยุ่น และไม่ทำให้พื้นผิวถนนเสียหายง่าข ข้อเสียคือ แรงดันจำเพาะ ของพื้นดินมีขนาดใหญ่ และการผ่านได้ไม่ดี ชนิดนี้ นิยมใช้กับมากที่สุด
 • Crawler Type: ประเภทตีนตะขาบ: ข้อดีคือแรงดันจำเพาะของสายดินมีขนาดเล็ก ผ่านได้ดี เสถียรภาพดี (จุดศูนย์ถ่วงต่ำ) แรงดึงและแรงแทรกมีขนาคใหญ่ ข้อเสียคือ ความเร็วต่ำ ความยืดหยุ่นต่ำ สูง ค่าใช้จ่าย และความเสียหายง่ายเมื่อเดิน

Structure โครงสร้าง : ตัวโหลดส่วนใหญ่ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า, ระบบส่งกำลัง, เพลาขับ, ระบบไฮดรอลิก, ระบบระบายความร้อน, ระบบเบรก, ระบบไฟฟ้า, โครง, อุปกรณ์ทำงาน, สิ่งที่แนบมา, ห้องโดยสารและส่วนประกอบอื่น ๆ

Key Subsystem ส่วนประกอบที่สำคัญ ระบบส่งกำลัง: ประกอบด้วยเครื่องยนต์และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

 • Transmission System : ระบบส่งกำลัง: ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
 • ทอรคคอนเวอร์เตอร์ กระปุกเกียร์ (แบบแยกส่วน ชนิดรวม)
 • Hydraulic System : ระบบไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก วาลัวหลัก วาล์วนำร่อง กระบอกไฮครอลิก ถังน้ำมันไฮดรอลิก และท่อต่างๆ
 • Braking System: ระบบเบรก: ส่วนใหญ่รวมถึงบริการเบรกและระบบเบรกจอดรถ
 • Attachments: สิ่งที่แนบมา: สิ่งที่ติดมาใช้งานทั่วไป ได้แก่ บุ้งกี๋, แบบเปลี่ยนเร็ว, ส้อมจับ, ที่คว้าหญ้า, ส้อมหินอ่อนแบน, เครื่องกวาดพื้น ฯลฯ
Wheel Loader
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook รถขุดSANY ต่างๆ ได้ที่เพจ SANYTHAIYONT